X501 אינטרקום ענן וזיהוי פנים

אינטרקום ללא צורך בתשתיות לבניין
חיוג לאפליקציה בטלפון
תפריט ראשי לפי שם משפחה או מספר דירה.
תפריט משני (דירה) לפי דייר
תומך POE אין צורך בשנאי ( אפשרות עבודה ב2 גיד )
ללא מגבלת דירות- המוצר המושלם לבניין
פתיחת דלת ע"י קוד, כרטיס קירבה
הזמנת אורח על ידי קוד זמני לפי שעות וימים

זיהוי פנים: פתיחת דלת ע"י זיהוי פנים, עד 1000 משתמשים

יכול לעבוד בשימוש האינטרקום או רק זיהוי פנים.

מחיר הכי אטרקטיבי בישראל להחלפת אינטרקום לבנין

 

 

 

 

 

 

 

מייל : info@rozcom.com

www.rozcom.com

    לקבלת הצעת מחיר ממתקין הקרוב לביתך השאר פרטים