rozcom a-300

מערכת כניסה חכמה למשרדים, בניינים, צימרים
דירות להשכרה ועוד. מנוהל על פי הגדרת זמן ימים ושעות.

פתיחת המנעול דלת באמצעות – קוד אישי, קרבה של הסמארטפון לפאנל
אפליקציה פתוחה, פתיחה באמצעות אפליקציה מרחוק. הכל מנוהל לפי
זמנים )ימים, שעות( לפי הרשאות ופאנלים
דרך אפליקצית המשתמש sms- ניתן לשלוח קוד אורח ב
ניתן לפי זמנים,ימים ושעות
web לכל מערכת ניתן להגדיר מנהל אשר מנוהל דרך האינטרנט
הגדרת מורשים, הגדרת מבקרים, תיעוד כניסות באתר לפי פאנלים
תאריך, שעה ותמונה – המערכת שומרת 24 שעות אחרונות את כל התיעוד,
במידה ורוצים להאריך את השעות – בתוספת תשלום(
ואנדרואיד iOS מערכת תומכת
אין מגבלה לכמות פאנלים והרשאות באותו אתר